De geschiedenis kan je blijven verbazen, zeker als de geschiedenis tot leven wordt gebracht in een boeiend verhaal. Veel schrijvers hebben zich al gewaagd aan het schrijven van boeken die spelen in haast alle tijdperken van de geschiedenis.

Boeiende geschiedenisboeken
© Pixabay.com

De IJstijd
Jean M. Auel schreef een serie jeugdboeken over Ayla, een meisje dat leeft in de Prehistorie. Ayla raakt door een aardbeving haar familie kwijt en komt terecht bij een stam waar ze eigenlijk niet toe behoort. Gedurende de serie krijgt de lezer een idee van hoe het geweest kan zijn om in die zware tijd te leven. Een verhaal over die tijd kan bijdragen aan een soort mentaal beeld van een periode waar we wel een idee over hebben, maar waar we ons tegelijkertijd niet veel binding bij voelen omdat het zo ver van onze huidige beschaving afligt.

De oude Grieken en Romeinen
Over de oude Grieken en Romeinen is al een stuk meer bekend dan over hoe de mensen in de prehistorie leefden. De Griekse mythologie-verhalen lezen in de pure vorm in feite al als prachtige fictie, maar ze zijn voor schrijvers ook een bron van inspiratie gebleken. Zo is bijvoorbeeld ‘Een lied voor Achilles’ van Madeline Miller een spannend liefdesverhaal dat speelt in deze periode.

De Middeleeuwen
Wie heeft er nou geen romantisch beeld bij de Middeleeuwen? Neem de verhalen over King Arthur en de ridders van de ronde tafel bijvoorbeeld. Het boek ‘Lancelot’ van Giles Kristian speelt zich af in die tijd, maar er zijn talloze andere schrijvers te noemen die de tijd van de ridders zien als een prachtig decor voor hun verhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Robin Hood of aan de kruistochten. Thea Beckman schreef over deze periode haar beroemde jeugdboek ‘Kruistocht in spijkerbroek’.

De Renaissance
Eén van de grote namen uit de Renaissance is Leonardo da Vinci. Natuurlijk wordt zijn persoon teruggevonden in historische romans. Een voorbeeld hiervan is ‘Het geheim van Leonardo da Vinci’ van Francesco Fioretti.

Boeiende geschiedenisboeke
© Pixabay.com

Gouden Eeuw
Hoewel het in de Gouden Eeuw niet voor iedereen even ‘goud’ was, blijven de geromantiseerde verhalen erover toch boeiend. In het boek ‘Paddeltje, scheepsjongen van Michiel de Ruyter’ geschreven door Joh. H. Been scheept een jongen aan op een schip van Michiel de Ruyter en beleeft daar spannende avonturen. Of ‘De scheepsjongens van Bontekoe’ geschreven door Johan Fabricius, ook dit (jeugd)boek geeft een interessant inkijkje in het leven op een VOC-schip tijdens de Gouden Eeuw.

Tweede Wereldoorlog
Er zijn ongelooflijk veel boeken geschreven over deze periode en vele zijn verfilmd. Denk hierbij aan ‘De Aanslag’ van Harry Mulisch of ‘Het meisje met het rode haar’ van Theun de Vries. De Tweede Wereldoorlog blijft ook nu nog nieuwe boeken opleveren. Simone van der Vlugt schreef ‘De lege stad’, een historische roman tegen de achtergrond van het bombardement van Rotterdam en Jeroen Brouwers schreef in ‘Bezonken Rood’ over de Japanse interneringskampen op Java waar hijzelf met zijn moeder in verbleef.

Historische romans of boeken over gebeurtenissen in het verleden blijven mensen boeien, vaak veel meer dan de geschiedenis lesboeken op school. Reden zou kunnen zijn dat een spannend verhaal, met personen waarmee men zich kan identificeren, het verleden een gezicht geeft. Bijkomend voordeel hierbij is dat de lezer ondertussen kennis opdoet over verschillende perioden in de geschiedenis.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *